Aktualności

Tutaj będą pojawiać się bieżące sprawy, takie jak nabory do grup, promocje, nowe pozycje w ofercie ITiP'u

Zapraszamy do

Otwartego naboru

Trening asertywności

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś nauczyć się:
- jak być okey względem siebie i innych,
- jak stawiać i chronić własne granice,
- jak iść własną drogą nie obawiając się reakcji otoczenia,
- jak mówić "tak", gdy chcesz powiedzieć "tak" i jak mówić "nie" gdy chcesz powiedzieć "nie",
-jakie są twoje niezbywalne prawa

Zapraszamy do zapisów na treningi przez cały rok. Weekendowe spotkania odbywają się, gdy zbierze się niezbędna ilość uczestników.
Czas trwania treningu: 16h
cena: 400 zł
studenci: 350 zł

Terapia grupowa DDA/ DDD (Dorosłych Dzieci Alkoholików/Dorosłych Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)

-Jeżeli chcesz zrozumieć, jak bycie Dorosłym Dzieckiem z rodziny dotkniętej alkoholizmem lub innego rodzaju dysfunkcją uniemożliwiającą sprawowanie należytej funkcji opiekuńczej nad dzieckiem (np. przewlekłej choroby któregoś z jej członków, długotrwałej żałoby opiekuna, etc.) wpływa na Twoje obecne życie i jakie może to generować trudności,
-Jeżeli szukasz genezy swoich nawracających problemów w związkach, kłopotów w pracy, nieadekwatności w odczuwaniu emocji (zbyt słabe lub zbyt intensywne), epizodów depresyjnych,
-Jeżeli chcesz poprawić standard życia,
-Jeżeli chcesz poznać ludzi, którzy zmagają się z podobnymi problemami i poczuć przynależność do grupy.
-Jeżeli potrzebujesz pomówić o swoich problemach i wysłuchać feedbacku osób "z zewnątrz",
-Jeśli potrzebujesz pomilczeć i wysłuchać historii osób podobnych do Ciebie.

Grupa terapeutyczna to miejsce, które jest niejako wycinkiem społeczeństwa , ale bezpiecznym wycinkiem. Dbamy o to, by każdy czuł się z nami komfortowo i otrzymał od innych członków wsparcie, po jakie przyszedł. Tutaj możesz poćwiczyć relacje z innymi, przyjrzeć się swoim schematom działania, przejrzeć się w oczach innych ludzi, jak w lustrze. A co najważniejsze tu możesz być sobą.

Zapraszamy do zapisów na wstępną konsultację.
Miejsce terapii DDA DDD: Filtrowa
Kiedy: od października 2023 r. co tydzień
Cena: 400 zł/msc

Zgłoszenie na wydarzenia

Kontakt :

Instytut Terapii i Psychoedukacji
ul. Filtrowa 67/42
Warszawa

E-mail: tipinstytut@gmail.com
Telefon: 601 822 248


Umówisz się także online
na znanylekarz.pl