Terapia Grupowa DDA/DDD

Alkoholizm to choroba, która wpływa nie tylko na życie dotkniętej nią osoby, ale również na sposób funkcjonowania jej bliskich. Wokół uzależnienia często toczy się całe życie rodziny, a dominująca rola alkoholu może prowadzić do poważnych konsekwencji emocjonalnych i psychologicznych — szczególnie wśród dzieci. W dorosłym życiu mogą one doświadczać syndromu DDA. Część z nich decyduje się na psychoterapię lub terapię grupową, również dla osób DDD, która pomaga w konfrontacji z trudną przeszłością i w pracy nad lepszą przyszłością. Takie spotkania w grupie odbywają się w Instytucie Terapii i Psychoedukacji w Warszawie. Na czym polegają i kto może się na nie zdecydować?

Na czym polega syndrom DDA i DDD?

W rodzinach, w których dorośli zmagają z chorobą alkoholową, dzieci mogą doświadczać braku stabilności i przewidywalności zachowań, przekonania, że na miłość rodziców trzeba sobie zasłużyć, a niekiedy również są ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej. To sprawia, że Dorosłe Dzieci Alkoholików zmagają się z lękiem przed odrzuceniem, z problemami z wyrażaniem uczuć lub z blokadą przed nawiązywaniem głębszych relacji. Ponadto niekiedy wycofują się ze stresujących sytuacji, zamiast stawić im czoła. Podobnie trudności miewają osoby z syndromem DDD, czyli Dorosłe Dzieci z Dysfunkcyjnych Rodzin. Wówczas dużym wsparciem może okazać się indywidualna psychoterapia lub terapia grupowa.

Rozwinięty syndrom DDA/DDD — co to jest i jakie są między nimi różnice?

Psychoterapia lub grupowa terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików są skierowane do osób dorastających w rodzinach, w których przynajmniej jeden z rodziców miał problem z nadużywaniem alkoholu. Z kolei syndrom DDD ma szersze znaczenie i obejmuje również jednostki, które doświadczyły różnych rodzajów dysfunkcji (przemoc domowa, uzależnienie od narkotyków czy zaniedbanie emocjonalne).

Każdą z tych grup łączą wykształcone w dzieciństwie schematy, które pomagały dzieciom przetrwać kryzysowe sytuacje. Do takich strategii można zaliczyć „odcięcie” emocjonalne, ukrywanie swoich uczuć, wycofywanie się z konfliktów czy próby stania się „niewidzialnym”. I choć w młodości takie zachowania pomagały przetrwać, po upływie wielu lat w dorosłym życiu mogą utrudniać funkcjonowanie. Dlatego syndrom DDA/DDD warto skonsultować ze specjalistą, a potem wypracować nowe strategie, na przykład podczas psychoterapii lub takich spotkań jak grupowa terapia DDA w Warszawie, które pozwolą lepiej zaopiekować się swoimi emocjami.

Jakie są rezultaty terapii grupowej?

Starannie przeprowadzona terapia DDA to jeden ze sposobów poznania schematów swoich działań, szczególnie tych podświadomych, ale godnym uwagi rozwiązaniem jest również terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzona przez doświadczonego terapeutę. Takie spotkania odbywają się między innymi w Instytucie Terapii i Psychoedukacji. W bezpiecznym środowisku uczestnicy mogą podzielić się swoimi przeżyciami i emocjami, zyskując poczucie, że nie są jedynymi osobami na świecie, które zmagają się z tego typu problemami. Celem terapii grupowej dla ludzi z syndromem DDA lub DDD jest nie tylko praca nad lepszym zrozumieniem swoich działań i wypracowanych schematów, ale również rozwój umiejętności społecznych.

a group of people holding hands on top of a tree
a group of people holding hands on top of a tree

Kontakt :

Instytut Terapii i Psychoedukacji
ul. Filtrowa 67/42
Warszawa

E-mail: tipinstytut@gmail.com
Telefon: 601 822 248


Umówisz się także online
na znanylekarz.pl