Diagnoza psychologiczna

Czym jest?

Diagnoza psychologiczna obejmuje kilka elementów, za pomocą których psycholog stara się uzyskać informację dotyczące funkcjonowania osoby badanej. Proces ten zwykle obejmuje wywiad psychologiczny, obserwację oraz wybrane narzędzia diagnostyczne takie jak kwestionariusze lub testy . Zazwyczaj wykorzystywany jest w celu określenia przyczyn niepowodzeń lub trudności w pewnych obszarach życia lub znajduje zastosowanie w określeniu mocnych stron i możliwości jednostki.

Do czego może nam się przydać?

Skorzystanie z badania psychologicznego stanowi dla nas niezwykłe źródło informacji na temat naszych mocnych stron i obszarów trudności. Posiadanie takiej wiedzy zwiększa nasze możliwości samorozwoju i poszerzania zasobów. Pozwala rozpoznać i odpowiednio skupić się na obszarach, które wymagają pracy i uwagi oraz utrwalać lub rozwijać posiadane zdolności i umiejętności.

Ten typ usług zasługuje na szczególną uwagę, jeśli posiadamy dzieci. Będąc świadkami różnego rodzaju trudności u naszych pociech, zarówno w obszarach edukacyjnych jak i emocjonalnych, warto się zastanowić nad sprawdzeniem podłoża niepokojących sygnałów. W celu zadbania o prawidłowy rozwój dziecka istotna jest odpowiednio wczesna reakcja. Wyniki badań diagnostycznych pozwalają dobrać odpowiednie metody pracy, a tym samym zwiększają szanse na eliminację niepowodzeń lub znaczne zmniejszenie ich poziomu i zahamowanie rozwijania się trudności.

Dla kogo?

Diagnoza psychologiczna stanowi bogate źródło informacji na temat sposobu funkcjonowania oraz potrzeb rozwojowych zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Skorzystaj z badania psychologicznego jeśli potrzebujesz informacji dotyczących m.in.:

Intelektu

Rozwoju funkcji poznawczych

Poziomu rozwoju społecznego

Osobowości

Zapisz swoje dziecko na badanie jeśli zauważyłeś u niego, którykolwiek z poniższych elementów:

Obniżona koncentracją uwagi

Nadpobudliwość ruchową

Trudności w relacjach z rówieśnikami

Niepowodzenia edukacje

Zachowania impulsywne

Nieśmiałość, wycofanie

Zgłoszenie się na konsultacje psychologiczną w przypadku zauważenia niepokojących objawów, jest wyrazem troski i odpowiedzialności za nasz prawidłowy rozwój. Pamiętajmy o tym, że warto dbać o wszelkie obszary zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, w celu podnoszenia jakości i satysfakcji z życia.

man sitting on chair with book
man sitting on chair with book

Kontakt :

Instytut Terapii i Psychoedukacji
ul. Filtrowa 67/42
Warszawa

E-mail: tipinstytut@gmail.com
Telefon: 601 822 248


Umówisz się także online
na znanylekarz.pl