Trening Umiejętności Społecznych- co to jest?

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych to spotkania o charakterze terapeutycznym, w formie zajęć grupowych. Zajęcia odbywają się regularnie, zwykle z częstotliwością, nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu. Trening Umiejętności Społecznych ma za zadanie poprawę funkcjonowania uczestników oraz poszerzenie ich kompetencji emocjonalno-społecznych.

Jaki jest cel zajęć?

Podczas zajęć TUS uczestnik nabywa szeroką wiedzę teoretyczną oraz wiele umiejętności praktycznych, wpływających na komfort i jakość życia w społeczeństwie. Do głównych celów zajęć należy: Rozpoznawanie i kontrolowanie emocji oraz nauka konstruktywnych sposobów ich wyrażania. Umiejętność wyrażania własnych poglądów w sposób konstruktywny i akceptowalny społecznie. Pomoc w zaistnieniu w grupie rówieśniczej i wspomaganie procesu integracji jednostki z grupą. · Poznanie podstaw postawy asertywnej. · Zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i trudnych. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Zrozumienie i akceptacja własnych trudności. Poznanie elementów prawidłowej komunikacji. Kształtowanie uważnego słuchania drugiej osoby. Akceptacja innych osób. Uczenie konstruktywnego myślenia (zmianę sądów poznawczych).

Dla kogo?

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia, które tak naprawdę świetnie sprawdziłyby się w każdej grupie wiekowej. Natomiast skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży, które w swoich etapach rozwoju napotykają przeszkody w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym. Uczestnictwo w zajęciach pomoże osobom z trudnościami w nawiązywaniu relacji, osobom nieśmiałym, a także tym przejawiającym zachowania impulsywne i nieakceptowalne społecznie. Ta metoda skierowana jest również do osób, które chcą nauczyć się stawania w obronie własnych granic, przy jednoczesnym szanowaniu granic innych osób.

Kontakt :

Instytut Terapii i Psychoedukacji
ul. Filtrowa 67/42
Warszawa

E-mail: tipinstytut@gmail.com
Telefon: 601 822 248


Umówisz się także online
na znanylekarz.pl